Sakspapirer for styremøte 27. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 27. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandvegen 1, på Stjørdal.

​Møtet starter kl. 1500.

Styret vil vurdere å lukke møtet i hht Helseforetakslovens § 26 a pkt 4 under behandling av sakene 59/16 og 60/16.

Her finner du sakspapirene til møtet

Sakspapirer som er unntatt offentlighet, er lagt i  eget område som krever pålogging.