Sakspapirer for styremøte 23. februar

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. februar er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet avvikles som telefonmøte.