Psykiatriløft for Nord-Trøndelag

Styret for Helse Midt-Norge RHF har godkjent forprosjekt for «Psykiatriløftet Levanger». Det betyr at planlagte investeringer kan komme i 2017 og at Helse Nord-Trøndelag HF vil kunne låne 50 millioner kroner til formålet.
 

Psykiatriløftet vil gjøre det mulig å samle behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser på Sykehuset Levanger, det skal etableres enerom for alle døgnpasienter, det etableres lokalsykehustilbud for personer med rus- og avhengighetslidelser og en voksende gruppe med alderspsykiatriske lidelser. Tiltaket vil også samlet sett bidra til økt kapasitet innen rusbehandling i regionen.

 

Øvre ramme for prosjektet er satt til 225 millioner kroner. Lånet fra regionen på 50 millioner skal betales tilbake etter tre år. Det er også en forutsetning at det ikke iverksettes andre nye større prosjekter i Helse Nord-Trøndelag lånet er tilbakebetalt.