Pris for beste innkjøper 2016

Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF, har mottatt Svanemerkets pris for beste innkjøper 2016. Prisen er tildelt for Helse Midt-Norge sitt systematiske arbeid med å stille strenge miljøkrav i sine anskaffelser.

Stadig flere er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. I 2015 var halvparten av oss – 2,6 millioner unike pasienter – innom sykehus, psykisk helsevern eller rusomsorg. Helse Midt-Norge organiserer denne typen helsetjenester i trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal.

- Vi jobber veldig systematisk med å styrke innkjøpsfunksjonen i hele foretaket vårt og etter hvert i det fusjonerte, nasjonale foretaket som kommer. Vi har stor nytte av å være medlem i Svanens innkjøpernettverk og har gode erfaringer med samarbeidet. Det er bra å ha noen pådrivere som minner oss på hvor viktige det er å stille gode miljøkrav, sa Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF, da han mottok prisen på et seminar for Svanens innkjøpernettverk.

Helse Midt-Norge bruker om lag 6 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester.  I 2015 gjennomførte vi 150 små og store anskaffelser med bruk av elektronisk konkurranseverktøy (KGV).  Helseregionen har utviklet et generisk artikkelregister med 42 154 ulike enkeltprodukter per i dag.

Her  kan lese hele saken og juryens begrunnelse på nettsidene til Svanemerket.