På samme lag for pasientene

På et dagsseminar om Strategi 2030 fikk styret i Helse Midt-Norge RHF nyttig bakgrunnskunnskap til arbeidet med Strategi 2030. Temaene var utviklingstrekk i helsetjenesten, teknologi i samspill med helsetjenesten og samhandling med kommunehelsetjenesten.

 

​Framtidsperspektivene i spesialisthelsetjenesten er mange. For å se framover må man også se bakover. Framtidas utfordringer vil blant annet være at vi følger trendene, og de er ikke uten motsigelser, sa redaktør og professor Magne Nylenna i Folkehelseinstituttet.

Han la fram erfaringsbaserte synspunkter på hvordan helsetjenesten har utviklet seg de siste 100 årene, og avsluttet innlegget sitt med å stille spørsmål om hvordan man skaper tillit.

 

Innovasjon

Forsker og leder for satsningsområdet Helse ved velferd og teknologi i NTNU, Magnus Steigedal, sa at det kommer mange endringer som vil bli etisk vanskelige for oss, mens Sture Pettersen som er avdelingsleder for Innovasjon og implementering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF pekte på pasienten Alfred som ingen ser eller hører fordi hjelperne hans er for opptatte med å tilrettelegge.

På samme lag

Marte Walstad som er kommuneoverlege i Trondheim kommune var opptatt av at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må anerkjenne at tjenestene er likeverdige, og stilte spørsmål om vi samarbeider godt nok.

Styremedlemmene var enige i at dette var et svært nyttig og godt seminar.

Her kan du se alle presentasjonene:

Utviklingstrekk i helsetjenesten (Magne Nylenna, direktør, professor dr.med Folkehelseinstituttet)

Hvordan teknologi kan understøtte helsetjenesten i framtida (Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse)

Pasientenes helsetjenesten - teknologi i samspill med helsetjenesten
(Sture Pettersen, avdelingsleder for innovasjon og implementering
Universitetssykehuset Nord-Norge)

Kommuner og Spesialisthelsetjeneste - på samme lag for pasientene (Marte Walstad, kommuneoverlege Trondheim kommune)

Framdrift

I juni vil det sendes ut et notat på en bred høring som blant annet baserer seg på Nasjonal Helse og sykehusplan, de fire temanotatene, diskusjoner og innspill knyttet til notatene.
Det er lagt opp til at Helse Midt-Norge vedtar Strategi 2030 i november 2016.

Les mer om Strategi 2030:

Strategi 2030