Orientering om konseptrapport

Torsdag ble styret for Helse Midt-Norge RHF orientert om konseptrapporten for SNR – det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Rapporten er nå sendt på høring i regi av Helse Møre og Romsdal HF.

 

- Det er viktig å understreke at styret for Helse Midt-Norge RHF skal ta stilling på et seinere tidspunkt. Det blir feil å gi en vurdering av de ulike alternativene nå. Det gjelder også det som er lagt fram av forslag til mulige løsninger i Kristiansund. I høringsfasen er et viktig at vi får fram alle synspunkter og alternative forslag. Framdriften i prosjektet er god og styret for Helse Midt-Norge RHF kommer til å få saken til behandling torsdag 8. desember etter at styret for det lokale helseforetaket har gitt sin anbefaling i november, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.