Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft

Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling mot residiverende eller refraktær mantelcellelymfom nå. Det blir ny vurdering når anbudet på kreftlegemidler er ferdig i august 2016.

 

​Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å sammenlikne dette nye legemiddelet med dagens behandlinger. Dokumentasjonsgrunnlaget er lite. Prisen på legemiddelet er høy. Derfor ønsker Belsutningsforum for nye metoder en ny vurdering når de ser resultatet av anbudet. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 25. april 2016.

Du kan lese mer om saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft