Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

I dag ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.

 Høie understreket i sin tale de medisinske kvalitetsregistrenes sentrale rolle i regjeringens visjon om å skape pasientens helsetjeneste, og for å nå målet om en trygg og god helsetjeneste for alle.


- De medisinske kvalitetsregistrene er sentrale for å forebygge uønsket variasjon, og bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet. Registrene gir pasienter og pårørende viktig informasjon om kvalitet og ulikhet i behandlingen som gis ved norske sykehus, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Det er et mål at alle de nasjonale registrene skal kunne presentere sine data på sykehusnivå, slik at man sammenligne behandlingen på ulike sykehus og med det bli oppmerksom på ulikheter i kvalitet. 

- Det er i år åtte flere registre som presenterer sine resultater på sykehusnivå. Dette er en svært positiv utvikling. Gjennom å kunne vise data på sykehusnivå kan man komme i gang med viktig kvalitetsforbedringsarbeid der hvor det er behov for det, sier Høie.

Snorre Ness som er leder i Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF holdt innlegg på dagens arrangement.

Tre registre presenterte sine resultater under selve arrangementet i dag,og blandt dem var Rune Wiseth, klinikksjef på Klinikk for hjertemedisin på St.Olavs hospital snakket om nye data fra Norsk hjerteinfarktregister samtidig som resultater fra alle de 54 nasjonale registrene ble lagt ut på www.kvalitetsregistre.no/resultater.