Nye nettsider på lufta

Helse Midt-Norge RHFs nye nettsted ble lansert i dag, 19. januar. Vi vil gi deg enklere og mer tilpasset informasjon og et bedre overblikk over hva vi jobber med

Illustrasjonsbilde av nye nettsider
 

Helse Midt-Norge er pilotregion i prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten". Dette prosjektet vil gi alle landets helseforetak nye internettsider i løpet av 2016. Formålet er å gi riktigere og bedre informasjon om behandling, diagnoser og hvordan helsetjenesten fungerer.

- De nye sidene våre er blitt til etter grundige analyser av hvilken informasjon målgruppene våre ønsker, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås. - Jeg tror vi har klart å formidle et godt bilde av hva vi i det regionale helseforetaket har ansvar for og jobber med.

Haukås understreker at jobben bare så vidt er begynt, selv om nettstedet er lansert.

- Et nettsted skal leve og videreutvikles, så vi kommer til å bygge ut med mer informasjon fortløpende, avslutter Haukås.

Du kan lese mer om prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten" på bloggen helsenorgebeta.net