Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler; ett til blødere og ett til revmatikere.

 

​Legemiddelet efmoroktokog alfa (Elocta) innføres til forebygging og behandling av blødninger (hemofili A). Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

Legemiddelet sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).  Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

Les mer om saken på Beslutningsforum for nye metoder sine hjemmesider