Nye avtaler om rusbehandling

Helse Midt-Norge har inngått nye avtaler om kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Avtalene inngås med Kvamsgrindkollektivet (NKS) og Lade Behandlingssenter (Blå Kors). 

Kontrakten med Kvamsgrindkollektivet innebærer kjøp av 22 døgnplasser inklusive poliklinikk og ambulante tjenester. Målgruppen er primært pasienter i alderen 18-27 år. Kontrakten har oppstart fra 1.1.2017.


Kontrakten med Lade Behandlingssenter innebærer kjøp av 51 døgnplasser inklusive poliklinikk og ambulante tjenester.  Døgnplassene dekker opphold innenfor avrusing, skjerming, klinikk samt gravide og småbarnsfamilier. Kontrakten har oppstart fra 1.4.2017.

Kontraktene løper over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere to + to år. Den samlede økonomiske rammen er 169 millioner kroner årlig (2016-kroner). Konkurransen var forbeholdt ideelle organisasjoner.

 

For mer informasjon:
Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge 

Tor Harald Haukaas mobil 934 98 136