Ny internrevisjonssjef tilsatt

Jørgen Midtlyng er tilsatt som ny internrevisjonssjef i Helse Midt-Norge fra 01.02.2016.

Jørgen Midtlyng internrevisjonssjef i Helse Midt-Norge

​Han kommer fra stillingen som Quality and Risk Manager i prosjektdivisjonen til Statoil. Midtlyng overtar etter Ellinor Wessel Pettersen som har sittet i stillingen siden 2008.

- Internrevisjon er en spennende men krevende samfunnsoppgave, og jeg ser frem til å være med på å utvikle dette videre, sier Midtlyng. Han har utført internrevisjon for spesialisthelsetjenesten siden 2009 og er utdannet sivilingeniør innen biofysikk og medisinsk teknologi.

Internrevisjonen er styret i Helse Midt - Norge sitt uavhengige kontrollorgan som på vegne av styret skal påse at virksomheten er underlagt betryggende styring og kontroll.

Torsdag 10. Mars 2016 behandlet styret for Helse Midt-Norge RHF Årsrapport for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg og aktivitetsplan 2016-2018.  Det skal også oppnevnes styrets revisjonsutvalg for perioden 2016-2017 og vedtas instruks for både organ.

Årsrapport for internrevisjonen

Styrets revisjonsutvalg og aktivitetsplan 2016-2018.

Styrets revisjonsutvalg for perioden 2016-2017

Instruks for både organ og utvalg

Se styresaker her

Les mer om internrevisjonen her