Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas lanseres 13.desember

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte.

 
Atlaset har blitt til i et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister.  Overlege Atle Moen ved nyfødtavdelingen OUS, som har erfaring med helseatlasarbeid, har vært en sentral faglig bidragsyter i arbeidet.
 
 
Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas beskriver populasjonsbasert forbruk og variasjon i helsetjenester gitt til nyfødte barn innlagt i nyfødtintensiv avdelinger fordelt på 15 bo områder i Norge. Atlaset er det første som baserer seg på data fra et fagspesifikt kvalitetsregister (Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister). Det beskriver variasjon i innleggelser, antibiotikabehandling, respiratorbehandling, bruk av høyintensiv behandling, lysbehandling og behandling av lavt blodsukker for perioden fra 2009 til 2014. Analysene avdekker variasjon med klinisk og ressursmessig relevans for alle de beskrevne kategoriene, men i ulik grad for pasienter født henholdsvis til termin, moderat prematurt eller svært mye for tidlig.

Innleggelsesraten er mer enn dobbelt så høy i boområdet med den høyeste raten sammenlignet med boområdet med den laveste raten - uten at det finnes noen medisinsk eller demografisk årsak som forklarer en slik variasjon. Atlaset påviser variasjon innen flere områder som synes å være uberettiget, eller som er av en karakter som bør studeres nærmere og initiere diskusjoner i fagmiljøet. 

Arrangementet vil strømmes på www.helseatlas.no.

Program 13.desember 2016

Tid: Tirsdag 13.desember, kl.13.00-14.00    
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgt 2, Oslo

13.00 – 13.05
Velkommen
 
Siv Cathrine Høymork
Kvalitets- og forskningsdirektør
Helse Nord RHF
 
13.05 – 13.15
Innledning
Bjørn Guldvog
Direktør
Helsedirektoratet
 
13.15 – 13.30
Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregisters rolle og bidrag
Arild Rønnestad
Leder
Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister
 
13.30 – 13.40
Presentasjon av Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas
Atle Moen
Overlege
Nyfødtavdelingen OUS
 
13.40 – 13.45
Kommentarer fra fagfeltet
Ketil Størdal
Nestleder
Barnelegeforeningen
 
13.45
Spørsmål fra salen
 
  
14.00
Avslutning og enkel servering
 
  
Påmelding: Klikk her for å melde deg på