Nettsidene blir utilgjengelige pga. vedlikehold

Internettsidene til alle helseforetakene i Midt-Norge tas ned for oppgradering søndag kveld. Formålet er bedre brukeropplevelse

Illustrasjonsbilde
 

​Internettsidene til helseforetakene i Midt-Norge er en del av det nasjonale prosjektet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - en helseportal. Midt-Norge er pilotregion i dette prosjektet. Dette betyr at nettstedene vil bli oppgradert flere ganger før prosjektet avsluttes ved årsskiftet.

De endringene som blir gjort i forbindelse med denne oppgraderingen vil gi brukerne en bedre opplevelse av sidene, samtidig som at redaktørene vil få nye funksjoner.

Oppgraderingen starter søndag 29. mai kl. 19:00 og varer til mandag 30. mai kl. 03:40. Nettsidene vil være utilgjengelige i hele eller deler av denne perioden. Vi beklager eventuelle problemer dette vil kunne skape.

Facebook-siden vår vil være tilgjengelig uavhengig av oppgraderingen.

Oppgraderingen skjer samtidig som at andre portaler som ligger på samme tekniske løsning blir oppgradert.

Les mer om oppgraderingen her