Når målet for flere pakkeforløp kreft

Helsedirektoratet har i dag publisert ti nye kvalitetsindikatorer innen pakkeforløp for kreft og akutt medisinske tjenester utenfor sykehus. Tallene viser at Helse Midt-Norge når målet for flere pakkeforløp innen normert tid.

 

 

Kvalitetsindikatorer sier noe om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten i Norge. Pakkeforløpene for kreft som ble implementert 1.januar 2015 er et eksempel på en kvalitetsindikator.

Best i landet på gjennomføring av Pakkeforløp innen normert tid

Helse Midt-Norge sammen med Helse Vest er best i landet på andelen Pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Målet er at 70 prosent av pakkeforløpene for de ulike kreftformene gjennomføres innen anbefalt tid og at 70 prosent av nye pasienter inkluderes i Pakkeforløp for kreft. Andel Pakkeforløp som gjennomføres innen maksimal anbefalt forløpstid har gått opp sammenliknet med 2. tertial 2015 og ligger nå på 68,5 prosent på landsbasis.

Tallene som ble publisert i dag viser også at Midt-Norge er  best i landet på andelen pakkeforløp for brystkreft (87,2 prosent) og tykk-endetarmskreft (91,4%). Her ligger man godt over måltallet på 70 prosent.  Til sammenligning ble 79 prosent av Pakkeforløpene for tykk- og endetarmskreft og 77,2 prosent av Pakkeforløp brystkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid på landsbasis.

Små forskjeller

Selv om vi er best i landet på eksisterende pakkeforløp har Helse Midt Norge lavest andel nye kreftpasienter i Pakkeforløp for kreft. På landsbasis inngår nå 79,5 prosent av nye kreftpasienter i et Pakkeforløp for enten brystkreft, lungekreft, prostatakreft eller tykk- og endetarmskreft. I Helse Midt-Norge er tilsvarende tall 72,1 prosent, godt innenfor måltallet på 70 prosent.

 - Forskjellene mellom regionene er små, men vi har et forbedringspotensial, sier Fagdirektør i Helse Midt-Norge Kjell Åsmund Salvesen. - Vi jobber fortsatt med gode rutiner for registrering av pakkeforløpene og har etablert forbedringsprosjekter på bakgrunn av dette. - Vi tror hovedproblemet er mangelfull registrering av pakkeforløpskoder, ikke at pasienter i Midt Norge ikke får rask og god behandling for kreft, avslutter Salvesen.

I tillegg til ti nye kvalitetsindikatorer innen pakkeforløp for kreft og akutt medisinske tjenester utenfor sykehus, publiseres det 57 eksisterende kvalitetsindikatorer innen somatisk helse, psykisk helse og rus.


Her kan du lese mer om kvalitetsindikatorer

Her kan du lese mer om kvalitet i Helse Midt-Norge

Her kan du lese mer om Pakkeforløp for kreft

Oversikt over nye nasjonale kvalitetsindikatorer Pakkeforløp kreft:

·Gjennomføring av Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid

·Gjennomføring av Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Akutt medisinske tjenester utenfor sykehus

·Svartid på medisinsk nødnummer 1-1-3