Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

I dag har både Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag lansert nye nettsider. Med dette har Helse Midt-Norge som den første av fire helseregioner fått nye nettsider for alle sine foretak. Det er en stor milepæl for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».

Helse Nord følger tett etter, med lansering av nye nettsider ved sine foretak i juni. Deretter følger Helse Vest og Helse Sør-Øst med nye nettsider høsten 2016.

IllustrasjonsbildeMed prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 38 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

Prosjektet er banebrytende i forhold til hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp. Nå blir det enklere for brukerne å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Dette er de nye nettstedene i Midt-Norge:

Les mer om prosjektet på helsenorgebeta.net