Langtidsbudsjett 2017-2022 vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for 2017-2022. Prioriteringen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen som skal gi helsetjenesten i Midt-Norge en ny helhetlig IKT-løsning, står fast.

- Vi har høye ambisjoner for utvikling av helsetjenesten i Midt-Norge. Helseforetakenes planer de neste årene vil kreve betydelig omstilling og forbedring.
​​​

 

Styreleder Ola Strand
Lykkes vi med dette, vil det også være rom for andre investeringer i tillegg til de to store prioriterte oppgavene. Ett nytt sykehus i stedet for to er den største strukturendring som er gjort innen spesialisthelsetjenesten.
Helseplattformen er ikke bare en IKT-investering, den er i realiteten et omfattende prosjekt for organisasjons- og tjenesteutvikling i samarbeid med primærhelsetjenesten. Ledere og ansatte har i fellesskap en oppgave i å skape motivasjon og samhold i regionen. Jobben vi står foran er krevende, men det går ingen vei utenom, sier styreleder Ola H. Strand. ​