Kunngjøring av anskaffelse vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen.

Helse Midt-Norge RHF og samarbeidende kommuner i region Midt-Norge ønsker å realisere en regional fellesløsning for moderne pasientjournal (PAS/EPJ). Arbeidet er organisert i programmet Helseplattformen​ med plan om å gjennomføre en felles anskaffelse.

- En nasjonal støtte gir oss trygghet og er en kvalitetssikring for det vi nå skal i gang med og vi skal forvalte dette oppdraget vi har fått på en god måte, sier styreleder Ola Strand.

Styreleder Ola Strand 

På Foretaksmøtet i forrige uke, ga Helseministeren Helse Midt Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helse Midt-Norge er nå i gang med videre planlegging for Helseplattformen, med spesielt fokus på å ivareta nasjonal involvering gjennom de kommende faser i anskaffelsen.


Protokoll styremøte 270616 - foreløpig