Kunngjøring anskaffelse TSB

Helse Midt-Norge RHF har publisert en anskaffelse innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling for Rusmiddelavhengighet (TSB). Tilbudsfrist er 15.april 2016 og oppstart for nye avtaler er 1.1.2017.

 

Invitasjonen rettes kun til ideelle organisasjoner. Du finner mer informasjon om kunngjøringen i Mercell:

Mercell

​Ideelle organisasjoner som oppfyller kriterier og krav kan sende tilbud via Mercell.

Her kan du lese mer om Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) i Helse Midt-Norge:

TSB