Kravspesifikasjon på utstilling

Fagfolk som har deltatt med innspill til ny journalløsning ble invitert på utstilling i Helseplattformens lokaler. Her kan du se film fra utstillingen.

 

​Helseplattformen legger stor vekt på involvering av fagfolk fra hele helsetjenesten. Nærmere 400 personer har deltatt i workshops der de har kommet med innspill til hvordan løsningen skal være. På en utstilling i Helseplattformens lokaler fikk workshopdeltakere og andre nøkkelpersoner se hvordan innspillene var ivaretatt.

Utstillingens innhold vil bli tilgjengelig for flere etter at kravspesifikasjonen er offentliggjort ca 1. februar. Inntil da kan du se hva de besøkende syntes om de de fikk se i denne filmen.