Kraftig reduksjon i ventetid og fristbrudd

Ventetid til behandling i Helse Midt-Norge er redusert med nær 20 dager i snitt siste halvår. Aldri før har ventetida vært så kort. Antallet fristbrudd er også betydelig redusert og helseforetakene er nå nær målet om null fristbrudd.

​- Det blir arbeidet målrettet og godt for å innfri kravene som er satt. Vi ser at det i perioder med offentlige høytidsdager og i ferie kan være en utfordring, men desember-tallene viser at det lar seg løse. Pasienter skal slippe å vente unødig og jeg tror at arbeidet med pakkeforløp også vil bidra til å skape forutsigbarhet og god drift, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge RHF.

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble behandlet i desember 2015 var 56 dager i Helse Midt-Norge (desember 2014: 63 dager). Pasienter på venteliste hadde i snitt ventet 59 dager (2014: 80 dager). Ventetid for rusbehandling var i snitt 42 dager, for psykisk helsevern 49 dager og somatisk behandling 57 dager.

Antall fristbrudd

67 behandlede pasienter opplevde fristbrudd i desember (2014: 147). For pasienter på venteliste ved utgangen av desember var det 37 med fristbrudd (2014: 137).


 

Her finner du mer informasjon og historisk tilbakeblikk

Ventetid

Fristbrudd