Innspill til ny pasientrolle

Har du innspill til temaet ny pasientrolle - pasientens helsetjeneste? Helse Midt-Norge RHF jobber med en ny langsiktig strategi, Strategi 2030, som skal vise retningen til framtidas spesialisthelsetjeneste.

 

​Ny pasientrolle - pasientens helsetjeneste er ett av tre temaer som tas opp i strategiarbeidet, og nå ønsker vi innspill på dette temaet.
Du spørres om følgende:

 • Hvordan skal vi aktivt lytte til brukerstemmen?
 • Hvordan skifter vi fra «helsetjenestens helsetjeneste « til pasientens helsetjeneste?
  – Hvordan gi pasientene mer medbestemmelse uten å overlate det medisinske ansvaret til pasienten? 
 • Hvordan gjøre bruk av pasientenes ressurser?


Bakgrunnsnotat om den nye pasientrollen

Her kan du gi dine innspill

Relevante temaer

Det er styret i Helse Midt-Norge RHF som har bedt om at det i styremøter gjennom våren 2016 skal diskuteres relevante temaer knyttet til arbeidet med strategi 2030. Følgende tema er valgt;

 • Ny pasientrolle – pasientenes helsetjeneste (styremøte HMN RHF 3. februar)
 • De store dilemmaer i helsetjenesten (styremøte HMN RHF 10. mars)
 • Arbeidskraft, kompetanse og utdanning (styremøte HMN RHF 28. april)
 • Fra fragmenterte til helhetlige tjenester (styremøte HMN RHF 28. april)

Hensikt

Som forberedelser til diskusjoner i styret blir det laget et bakgrunnsnotat og en presentasjon for hvert av temaene. Bakgrunnsnotatene skal også brukes i det videre strategiarbeidet. Temadiskusjonene har blant annet til hensikt å;

 • bidra til en felles forståelse for utfordrings- og mulighetsbildet vi står overfor
 • bidra til å belyse hvilke områder vi framover må ha en bevissthet på
 • bidra til å belyse aktuelle veivalg


 

Mer om strategi 2030