Innovasjon: Ideene finnes!

Fagdirektør Salvesen: - Innovasjon er viktig for å løse utfordringer vi står overfor de neste årene. Vi gjør et historisk løft og det er behov for mer innovasjon i alle helseforetakene

Helse Midt-Norge RHF har nettopp åpnet for at helseforetakene i regionen skal kunne søke om penger til å gjennomføre innovasjonsprosjekter. Vi har snakket med de tre som har ansvaret for innovasjonssatsingen, Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen, seniorrådgiver Øyvind Hope og rådgiver Marit Bratlie.

- Vi står foran store utfordringer i årene som kommer, sier Salvesen. - Vi må bruke forskning og innovasjon slik at vi kan gjøre jobben smartere enn før.

Det er allerede mange innovasjonsprosjekter i helseforetakene, men Helse Midt-Norge vil øke innsatsen. Spesielt viktig er det å få økt innsatsen i klinikker som ikke har egne prosjekter i dag. I år lyses det for første gang ut egne prosjektmidler til innovasjon som helseforetakene og sykehusapotekene kan søke på. Men hva er egentlig innovasjon?

- Vi skiller mellom forskjellige typer innovasjon, sier Salvesen. - Grovt sett kan vi dele det i to - produktinnovasjon, altså "dippedutter", og tjenesteinnovasjon, som handler om å jobbe smartere.

- Det er nok mange som går rundt med gode ideer til hvordan vi kan forbedre tjenesten uten å vite hvordan de kan starte et prosjekt for å få satt det ut i livet, sier Øyvind Hope. - Men har de tro på ideen sin må de snakke med ledelsen der de jobber, og få dem med på laget. Så kan de søke om midler. 

Midlene finnes - men er det bare å sende i vei en søknad?

- Som sagt må ideen være så god at lederen går for den, sier Hope. - Så må helseforetaket stille med 25 % egenkapital, enten i form av penger eller som frikjøp av de som skal jobbe i prosjektet. Søknaden må være godt skrevet, men følger en den malen som ligger i søknadsskjemaet kommer en godt i gang.

Marit Bratlie forteller at alle helseforetakene er i gang med å ansette innovasjonsrådgivere. - Oppgaven deres vil blant annet være å hjelpe helseforetakene med å få i gang prosjektene, sier hun. - De skal også være med i et regionalt nettverk som skal sørge for at vi deler gode ideer og prosjekter mellom oss i regionen.

- Vi ønsker oss mange og gode søknader, sier Salvesen. - Vi skal ha en bærekraftig helsetjeneste i framtiden, og da må vi enten behandle flere pasienter enn i dag til samme kostnad, eller vi må gi pasientene bedre behandling. Da trenger vi gode ideer og gode prosjekter, avslutter han.

Informasjon om innovasjonsmidlene og hvordan du kan søke finner du på temasiden om innovasjon. Søknadsfristen er 12. september

Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen, rådgiver Marit Bratlie og seniorrådgiver Øyvind Hope
Kjell Åsmund Salvesen, Marit Bratlie og Øyvind Hope ser fram til å få mange gode søknader etter sommeren