Innomed: Innovasjonskonferansen 2016

24. november inviterer InnoMed til Innovasjonskonferansen 2016 på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.

 

​Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Innovasjonskonferansen 2016 og han vil inspirere oss om ambisjoner, handlinger og forventninger: "Mot en mer innovativ helse- og omsorgstjeneste."  

Tema: Pasientens helsetjeneste

Årets konferanse har tittelen "Pasientens helsetjeneste" og spennende foredragsholdere vil belyse viktige tema for å oppnå dette ut fra flere synsvinkler som eksempelvis; pasient- og pårørendeperspektivet, tilbud til personer med alvorlige rusproblemer og personer med demens. Ærespresident i European Patients' Forum, Anders Olauson, vil utdype potensialet i satsing på "Patient Empowerment". Bernadette Nirmal Kumar og Jørgen Skavlan vil plassere norsk helse- og omsorgssektor i et globalt perspektiv. Innovasjon, innovasjonskultur og samhandling er selvfølgelig også med i programmet både gjennom flere innlegg og debatt. Foredragsserien avsluttes av "Årets talare" i Sverige 2014, Milad Mohammadi, som vil holde et engasjerende innlegg om integrering, mangfold og innvandrere som ressurs.

En møteplass

I pausene og i samværet til slutt blir det god tid til mingling og mulighet til å treffe mange andre helseinnovatører.
 
Vi håper at Innovasjonskonferansen 2016 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

Program

Program finner du her

Påmelding

Påmelding gjøres her

(NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering).

 InnoMeds nettsider 

Siste frist for påmelding er fredag 18. november.

Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Scandic Hell Hotell for booking her eller tlf. 74 84 48 00.