Innkjøperne overdras til Sykehusinnkjøp

Foretakene i Helse Midt-Norge vil fra 1. desember motta innkjøpstjenester fra Sykehusinnkjøp HF. Dette betyr også at de fleste innkjøperne i Helse Midt-Norge får ny arbeidsgiver.

 

​1. desember overdras de fleste av innkjøperne i Helse Midt-Norge og Helse Vest Innkjøp HF. Etter virksomhetsoverdragelsen vil mye fortsette som før, men samtidig blir det noen endringer.

– Vår viktigste rolle er å yte gode tjenester til spesialisthelsetjenesten. Å videreutvikle kategoriarbeidet innenfor de ulike innkjøpsområdene er derfor et satsingsområde. Jeg har forventninger til at dette arbeidet vil gi spesialisthelsetjenesten bedre avtaler både økonomisk, kvalitativt og samfunnsmessig, sier Monika Strømmen Jensen, som er konstituert divisjonsdirektør i divisjon Midt-Norge.

Hensikten

For ett år siden ble Sykehusinnkjøp HF stiftet med hensikt å etablere et felles eid nasjonalt foretak for samordning av innkjøp i spesialhelsetjenesten.

Frem til høsten 2016 har Sykehusinnkjøp vært uten ansatte, men nå skal innkjøpsmiljøene i de regionale helseforetakene innlemmes i det nye selskapet.

Desentralisert struktur

Det nye helseforetaket skal ha en sentral styring, men en desentralisert struktur. Det betyr at innkjøpskompetansen blir værende ute i alle helseregionene, men nå som en del av Sykehusinnkjøp HF.

I første omgang vil enhetene som nå blir overdratt fortsette som en av Sykehusinnkjøps syv selvstendige divisjoner. Denne organiseringen vil gjelde frem til man på en ryddig måte har konkludert med hvordan den fremtidige organisasjonen skal se ut.

Alle vil dermed fortsette i sine nåværende jobber, og sykehusene vil ha den samme tilgangen på innkjøpstjenester som før.

Samtidig vil de som nå bli ansatt i Sykehusinnkjøp fortsatt ha tilgang på nødvendige ressurser og systemer i den regionen de har sitt arbeidssted. Dette reguleres i en samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp og foretakene.

Fortsetter i sine nåværende jobber

Sykehusinnkjøp er et nasjonalt foretak, med hovedkontor i Vadsø. Alle divisjonene fortsetter med egen leder.
Alle vil samtidig få en rekke nye kolleger over hele landet, og det tror Monika Strømmen Jensen blir en av de viktigste styrkene til det nye helseforetaket. 

– Jeg forventer også at vi skal gjøre hverandre gode på tvers av regionene. Det vil være en stor styrke at man samler innkjøpsressursene i en organisasjon, terskelen for å samarbeide blir lavere og muligheten til å styrke fagmiljøet innenfor de ulike kategoriene blir større, sier hun.

Ikke lenger alene 

Administrerende direktør Kjetil M. Istad har frem til i høst vært den eneste ansatte i Sykehusinnkjøp HF. Helt siden i vår har det pågått et etableringsprosjekt, der deltakere fra alle regionene har bidratt for å få Sykehusinnkjøp opp å gå.