Innfører legemiddel mot blødninger

Idarusizumab (Praxbind) kan tas i bruk i norske sykehus. Legemiddelet brukes for å reversere livstruende blødninger eller ved akutt behov for operasjon.

 

​Beslutningsforum for nye metoder behandlet spørsmålet om innføring i sitt møte 14. mars 2016. Beslutningen er at Idarusizumab (Praxbind) kan innføres for å reversere dabigatransinduserte (Pradaxa)-blødninger.

Du kan lese hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Innfører legemiddel mot blødninger