Innfører BRAF- og MEK-hemmere ved føflekkreft

En kombinasjon av legemidler som hemmer celledelingen i kreftsvulsten innføres mot malignt melanom (føflekkreft). Billigste legemiddel skal brukes.

 

​Kombinasjonsbehandling med MEK-hemmere og BRAF-hemmere innføres ved inoperabelt eller metastatisk malingt melanom. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder 25. april 2016.

Du kan lese hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Innfører BRAF- og MEK-hemmere ved føflekkreft