Høring regional plan TSB

Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighet (TSB) for planperioden 2016-2020, er lagt ut til høring.

 

​Planen behandles i Helse Midt-Norge RHF sitt styre i mars 2016, og det tas forbehold om styrets godkjenning.

Prosjektet har vært delt inn i to faser: Fase en og fase to. Sistnevnte er den regionale planen. Rapport for fase en er vedlagt som bakgrunn til denne høringen.

Høringsutkastet til Regional plan for TSB angir retning, prioriterte områder og tiltak/forbedringstiltak i videreutvikling av tilbudet innen TSB i regionen.

Den regionale planen og «Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)» vil sammen med veiledere, retningslinjer og oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet, være sentrale for at tiltakene følges opp i planperioden.

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill til planen. Høringsfrist er 10. januar 2016.

Regional plan for Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB)

Fase en - delrapport TSB

Her kan du delta på høringen