Høring regional plan psykisk helsevern

Regional plan for psykisk helsevern for planperioden 2016-2020, er lagt ut til høring.

Regional plan for psykisk helsevern 2016 – 2020 angir retning for utvikling av tjenestetilbudet og tiltak innen  prioriterte områder

Planen behandles i Helse Midt-Norge RHF sitt styre i april 2016, og det tas forbehold om styrets godkjenning.

Grunnlag

En ny Regional plan for psykisk helsevern 2016 – 2020 vil, sammen med nasjonale veiledere, retningslinjer og oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet, danne grunnlaget for de årlige styringsdokumentene fra Helse Midt-Norge RHF til helseforetakene i planperioden.

Inndelt i to faser

Prosjektet har vært delt inn i to faser: Fase en og fase to. Sistnevnte er den regionale planen som nå legges ut på høring. Rapport for fase en er vedlagt som bakgrunn.

Høringsfrist

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill til planen. Høringsfrist er 22. februar 2016.


Regional plan for psykisk helsevern
Fase en - delrapport psykisk helsevern

Her kan du delta på høringen


 

Du kan lese mer om psykisk helsevern i Helse Midt Norge her:

Psykisk helsevern