Høring av Strategi 2030

Fremragende helsetjeneste

Strategi 2030 er nå lagt ut på høring. Strategien skal være Helse Midt-Norge sin rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer. Høringsfrist er den 30. september.

Helse Midt-Norge må ha strategier, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utfordringene, til det beste for pasientene.

Mange av forutsetningene for utviklingen av spesialisthelsetjenesten er lite forutsigbare og bestemmes ikke av sektoren alene, men av generelle samfunnsmessige forhold, politiske myndigheter mv.

Her kan du lese høringsnotatet, delta på høringen og lese mer om arbeidet med Strategi 2030.

Strategi 2030