Historisk gode ventetider i Helse Midt-Norge

Ventetidene og fristbrudd er på et historisk lavt nivå i Helse Midt-Norge. – Vi er best i landet etter at det er gjort en formidabel jobb med dette i helseforetakene, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Kjell Åsmund Salvesen.

 

​I februar i år ventet pasientene i gjennomsnitt  51 dager på behandling i Helse Midt-Norge, mens kravet fra helse- og omsorgsdepartmentet er 65 dager.

Arbeidet med å redusere ventetidene og fristbruddene har pågått i flere år. Man har målrettet gått inn og sett hvor de lengste ventetidene har vært, for så å gjøre noe med utfordringen. – Vi er stolte over å ha oppnådd så gode resultater for hele regionen og berømmer de som står i det daglige arbeidet for å gi pasientene god behandling, sier Salvesen.

Les også:

 St. Olavs Hospital HF nærmer seg null i fristbrudd

Logistikkutfordring

For å få ned ventetidene og redusere fristbruddene må det god koordinering og planlegging til. Gjennomføringen har skjedd i alle ledd; fra ledelse til klinikkene, de som administrerer ventelistene, er involvert i operasjonsplanlegging, booking av timer, personaltilgang og de som sørger for at pasientene møter opp til timene de har fått tildelt. Det gjelder å ha riktig person på riktig sted til riktig tid.

Det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge RHF, har også gitt sitt bidrag til forbedringen, og ledelsen ved sykehusene har tatt dette på alvor og sørget for tydelig prioritering.

Ny pasientrettighetslov

I november 2015 trådde en ny pasientrettighetslov i kraft. Nå må sykehusene betale for behandling et annet sted om ikke de overholder fristen som skal innrapporteres til Helfo.

Hva er ventetider

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Hva er fristbrudd

Pasienter som skal behandles får en frist for når behandlingen skal starte. Når man ikke har mottatt helsehjelp innen denne fristen, blir dette et fristbrudd.

Her kan du se Helsedirektoratet sine ventelistedata fra og med 2012 til og med 2015.