Her er de nye helseforetak-styrene

Helseforetakene i Helse Midt-Norge får nye styrer fra mars av. Styrene oppnevnes formelt i foretaksmøter mandag 29. februar og de får en funksjonstid på to år.

​- Vi har vektlagt behovet for kontinuitet og kompetanse og har samtidig sikret for en viss fornying. Styrene er viktige i vårt arbeid for å utvikle spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. De skal fungere som kollegium og styremedlemmene bør ha en form for komplementær kompetanse, slik at de utfyller hverandre. Vi har ut i fra slike helhetlige hensyn gjort noen mindre endringer i styrene. Det gir oss også to kvinner og to menn på topp i styrene for helseforetakene. Jeg er svært fornøyd med at Anne Breiby har sagt ja til å bli ny styreleder for St. Olavs Hospital der hun avløser Milian Myraunet. Han har vært styreleder siden 2010 og har lagt ned et stort og viktig arbeid for universitetssykehuset og dermed også for regionen, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

St.Olavs Hospital HF:

 • Anne Breiby, styreleder (ny)
  Styremedlem i St. Olavs H styre siden 2012
 • Toril A. Nagelhus Hernes, nestleder (ny)
  Prof. II, det medisinske fakultet, NTNU
 • Ingve Theodorsen, styremedlem (gjenvalg)
 • Marit Bjartveit, styremedlem (ny)
  Dr.med, Klinikksjef psykiatrisk klinikk, OUS
 • Jan Eirik Thoresen, styremedlem (gjenvalg)
  (Eierdirektør i Helse Midt-Norge)

Helse Nord-Trøndelag HF:

 • Alf Daniel Moen, styreleder (gjenvalg)
 • Hilde Grimstad, nestleder (ny)
  Nestleder i styre i St.Olavs Hospital fra 2006
  Prodekan det medisinske fakultet, NTNU
 • Bjørn Arild Gram, styremedlem (gjenvalg)
 • Marit Dille, styremedlem (gjenvalg)
 • Jan Eirik Thoresen, styremedlem (gjenvalg)
  (Eierdirektør i Helse Midt-Norge)

Helse Møre og Romsdal HF:

 • Stein Kinserdal, styreleder (gjenvalg)
 • Petter Bjørdal, nestleder (gjenvalg)
 • Kirsti Slotsvik, styremedlem (gjenvalg)
 • Svein Anders Grimstad, styremedlem (gjenvalg)
 • Torbjørg Vanvik, styremedlem (gjenvalg)
  (Programdirektør Helse Midt-Norge)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF:

 • Svanhild Schønberg, styreleder (gjenvalg)
 • Tor Åm, nestleder (gjenvalg)
 • Arne Flaat, styremedlem (ny)
  Tidligere administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF
 • Roar Lervik, styremedlem (ny)
  Innkjøpssjef ved fabrikasjonsavdelingen National Oilwell
 • Gunn Fredriksen, styremedlem (ny)
  (rådgiver eieravdelingen Helse Midt-Norge HF)