Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»

På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

 

Helse Midt-Norge RHF og samarbeidende kommuner i region Midt-Norge ønsker å realisere en regional fellesløsning for moderne pasientjournal (PAS/EPJ). Arbeidet er organisert i programmet Helseplattformen med plan om å gjennomføre en felles anskaffelse.

 - Jeg er glad for at vi nå kan ta de første stegene mot "én innbygger – én journal", sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

 

- Dette er en god nyhet for Helse Midt-Norge og vi er glad for å bidra på veien til målbilde om en felles nasjonal løsning for en innbygger - en journal. Jeg er sikker på at dette oppdraget vi nå har fått vil være med på å endre helsetjenesten i Norge, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl. – Vi er allerede i gang og samarbeider godt med kommunene og fastlegene i Midt – Norge avslutter han.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vil ta stilling til kunngjøring om anskaffelsen på et ekstraordinært styremøte 27.juni.

Pressemeldingen fra Helse og Omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF, 22.juni 2016