Helse- og omsorgsminister Bent Høie på helseforskningsturné i Trondheim

Torsdag 31. mars besøker statsråd Høie SINTEF, St. Olavs hospital og NTNU. Tema for dagen er helseforskning. I løpet av dagen får statsråden blant annet se hvordan ny ultralydteknologi kan komme både pasienter og næringsliv til gode.

​Han besøker Norwegian Brain Center og får høre om hvordan grunnforskning på Alzheimer kan brukes i klinikk. Dagen blir avsluttet med overrekkelse av rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste", nasjonal rapport om forskning fra spesialisthelsetjenesten i 2015.

Fullstendig program finner du på Helse- og omsorgsdepartmentets sine sider:

Program