Helse Midt-Norge får medikamentfri behandling

Fra 1. juni i år får Helse Midt-Norge medikamentfrie tilbud innen psykisk helsevern. Det er Vegsund DPS i Helse Møre og Romsdal som skal utvikle og prøve ut tilbudet i regionen.

F.v: Seksjonssjef Vegsund DPS Siw Lynghjem, rådgiver i HMN RHF Sigrid Aas, seniorrådgiver i HMN RHF Svanhild Jensen, brukerrepresentant Ingrid Løseth, klinikkleder Vegsund DPS Kjetil Gaupset, avdelingsleder Vegsund DPS Bjørn Molnes

​Vegsund Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) skal i løpet av en prosjektperiode på 3,5 år, innhente systematiske erfaringer med medikamentfri behandling eller nedtrapping av medisinbruk.

Mestring

Tilbudene skal utvikles med stor vekt på pasientens resurser og lokalmiljøets ressurser. Mange pasienter må lære å leve med sykdom og symptomer og det skal legges vekt på mestring og god livskvalitet.

- Vi er godt fornøyd med å få til et medikamentfritt tilbud innen psykisk helsevern i regionen. Det er en svært ivrig og motivert gjeng som går løs på prosjektet ved Vegsund DPS, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Kjell Åsmund Salvesen.

Motivasjon

Pasientens ønske og motivasjon vil være avgjørende for gjennomføring av behandling uten medikamenter eller reduksjon av medisinbruk. I behandlingsforløpet skal det sørges for en forsvarlighet hvor pasient og behandler gjør et såkalt samvalg. Det vil si at pasienten må være godt informert, behandlingen må være godt fundamentert, diskutert og drøftet.

Oppdrag

Helse Midt-Norge RHF undertegnet protokoll sammen med brukerorganisasjoner om tilbud innen medikamentfri behandling eller nedtrapping av medisiner i psykisk helsevern i februar i år.

Et av målene i et oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet har vært å gi pasienter i psykisk helsevern tilbud om behandlingstiltak uten medikamenter.

De åtte aksjonspunktene for bruk av medisiner i psykisk helsevern

Protokoll mellom brukerorgansisasjoner i Helse Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF

Helsedirektoratet om legemiddelfri behandling