Gode ventetider i regionen

I april ventet alle pasienter i Helse Midt-Norge i gjennomsnitt 57 dager for å komme til utredning eller behandling. Dette er fem dager bedre enn den gjennomsnittlige ventetiden for hele landet som er 62 dager, og åtte dager bedre enn kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Illustrasjonsfoto.

​For samme periode er andel fristbrudd 0,9 prosent for hele regionen og 1, 4 prosent på landsbasis. For de som opplever fristbrudd i Helse Midt-Norge, får de aller fleste tilbud om time i løpet av den første uken etter bruddet.

Langsiktig arbeid

Arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd er et langsiktig arbeid som har pågått i flere år. Man har målrettet gått inn og sett hvor de lengste ventetidene har vært, for så å gjøre noe med utfordringen.

- Det gjøres en formidabel jobb i helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd. Også innen psykisk helsevern når vi det nasjonale målkravet, men det er ikke på langt nær godt nok til å oppfylle den gylne regel. Det må vi gjøre noe med, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Kjell Åsmund Salvesen

 

Utfordringer

Psykisk helsevern for barn og unge har nå den lengste ventetiden i regionen som i gjennomsnitt er 63 dager. - Dette oppfyller kravet på 65 dager, men ventetiden har økt siden nyttårskiftet. Det er ikke en ønsket utvikling, sier Salvesen.

Logistikk

For å få ned ventetidene og redusere fristbruddene må det god koordinering og planlegging til. Gjennomføringen har skjedd i alle ledd; fra ledelse til klinikkene, de som administrerer ventelistene, er involvert i operasjonsplanlegging, booking av timer, personaltilgang og de som sørger for at pasientene møter opp til timene de har fått tildelt. Det gjelder å ha riktig person på riktig sted til riktig tid.

Det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge RHF, har også gitt sitt bidrag til forbedringen, og ledelsen ved sykehusene har tatt dette på alvor og sørget for tydelig prioritering.

Ny pasientrettighetslov

I november 2015 trådde en ny pasientrettighetslov i kraft. Nå må sykehusene betale for behandling et annet sted om ikke de overholder fristen som skal innrapporteres til Helfo.

Hva er ventetider

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Hva er fristbrudd

Pasienter som skal behandles får en frist for når behandlingen skal starte. Når man ikke har mottatt helsehjelp innen denne fristen, blir dette et fristbrudd.

Helsedirektoratets ventelistedata