Gode tilbakemeldinger fra pasientene

Pasientene gir sykehusene i Helse Midt-Norge gode tilbakemeldinger. En nasjonal rapport fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten viser at vår region samlet sett får best resultat på ni av ti indikatorer. Sammenliknet med 2011 er det positiv utvikling på områdene pleiepersonale, legene, informasjon og organisering.

- Dette er gode tilbakemeldinger fra pasientene til våre ansatte. Det skal de mange helsearbeiderne som nå og i ukene framover vender tilbake på jobb etter ferie, ta til seg. Dere gjør en jobb som blir satt stor pris på! sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Den årlige undersøkelsen dokumenterer at voksne pasienter på norske sykehus opplever at tjenesten blir stadig bedre. Resultatene viser også at det kan være betydelige forskjeller mellom sykehus. Det gir grunnlag for å se nærmere på egen praksis og hva som kan gjøres for å bli bedre.

Undersøkelsen måler grad av tilfredshet for disse indikatorene: Pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, standard, utskrivning, samhandling og ventetid. Over 23.000 personer er intervjuet i løpet av høsten 2015. Ventetid er den eneste indikatoren Helse Midt-Norge ikke kom best ut på i 2015.

- Det siste året er det gjort mye for å fjerne fristbrudd og korte ned ventetid for planlagt behandling. Første halvår 2016 har vi vært best og i gjennomsnitt hatt kortest ventetid i landet. Det tror jeg pasientene vil oppleve som positivt, sier Slørdahl.

Pasientene rapporterte i 2015 best erfaringer med ivaretakelse av pårørende og med pleiepersonalet og legene, mens utskrivingsprosessen, samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, ventetid og organisering av sykehusets arbeid er de områdene har størst potensiale for forbedring.

Her finner du rapporter med resultater for alle sykehus og helseregioner

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.