Gode tall for ventetid og fristbrudd

Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer. Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli, men nivået ligger betydelig under tallene fra i fjor.

​Ved utgangen av juli var gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 49 dager. På samme tid i fjor var den 60 dager. Kravet er at ventetida i gjennomsnitt skal være under 65 dager. Alle helseforetak i Midt-Norge innfrir dette.

Helse Midt-Norge har også oppmerksomheten rettet mot de pasientene som står på venteliste. Ved utgangen av juli var det 23.722 pasienter på venteliste i regionen. Det er over 2000 færre enn på samme tid i fjor. Ventetiden for disse var ved utgangen av juli 58 dager. På samme tidspunkt i fjor var den 77 dager.

Også når det gjelder fristbrudd viser tallene fra de to sommermånedene en svært gunstig utvikling for alle helseforetak i regionen. For juni og juli samlet, var det 149 pasienter som fikk behandling etter at fristen var utløpt. I fjor var tallet 419. Av de pasientene som sto på venteliste ved utgangen av juli var 85 registrert med fristbrudd. I fjor var tallet 269.

- Vår region ligger lavest i landet når det gjelder ventetid og fristbrudd. Forklaringen er målrettet arbeid og faglig samarbeid mellom helseforetakene våre. Det kommer pasientene til gode. Positive tall fra i sommer gir også et godt utgangspunkt for resten av året, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Mer om ventetid

Mer om fristbrudd