Gikk 393 millioner kroner i pluss

Helse Midt-Norge RHF fikk et årsresultat på 393 millioner kroner i 2015. Resultatet er ti millioner kroner bedre enn budsjett.

- Det er positivt at vi som foretaksgruppe leverer et resultat som forutsatt. Det skal ansatte og ledere ha ros for, men resultatet er også helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre de investeringene vi planlegger for. Vi har høye ambisjoner for å utvikle en framtidsrettet og god helsetjeneste for befolkningen i Midt-Norge. Da må vi lykkes med forbedringsarbeid og omstillingstiltak i helseforetakene våre, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Investeringsnivået i Helse Midt-Norge vil øke betydelig de neste årene og det er derfor behov for å styrke egenkapitalen. Mens det i 2015 ble investert for rundt 600 millioner kroner, vil beløpet øke til nærmere 2 milliarder kroner årlig i 2019-2020. Dette er knyttet til nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og etablering av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund samt ny journalløsning (Helseplattformen) for helsetjenesten i Midt-Norge. Investeringene vil kreve egne midler og lånopptak.

Årsresultat: 393,0 mill kr
Bedre enn budsjett HMN: 10,5 mill kr
» Budsjett HMN: 382,5 mill kr
» Krav fra HOD: økonomi i balanse