Forslag til langtidsbudsjett 2017-2022

To regionale prosjekt har første prioritet i årene som kommer: Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen, den framtidige IKT-løsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. Det framgår av forslag til langtidsbudsjett for perioden 2017-2022 som styret for Helse Midt-Norge RHF behandler 16. juni.

Illustrasjonsbilde
 
- Hver for seg representerer de to prioriterte prosjektene betydelige strukturelle grep som vil kreve mye av helseforetakene. Skal vi lykkes må vi gjøre endringer i vår organisering av tjenestetilbudet. Vi må utvide samarbeidet med kommunehelsetjenesten og samhandlingen innen helseforetak og mellom sykehus blir viktig. Nytt sykehus og en helhetlig IKT-løsning gir oss også muligheter til å sikre en bærekraftig helsetjeneste for innbyggerne, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.
​​​
Han legger ikke skjul på at særlig 2017 og 2018 kommer til å bli krevende for helseforetakene i regionen. Helseforetakene har utarbeidet egne langtidsbudsjetter som synliggjør dette. ​

Planlagt drift og investeringer vil kreve mer enn det er rom for. Skal prioriterte oppgaver løses er det derfor en jobb som må gjøres her og nå.

- Foretakene må vurdere eget investeringsnivå kritisk og ha tett oppfølging av likviditet, påpeker Slørdahl.

​​ Her finner du sakspapir og innkalling til styremøte 16. juni