Forskningspris til smerteprofessor

Professor dr.med. Petter Christian Borchgrevink får forskningsprisen 2015 for sin forskning på tilstander som kronisk smerte og kronisk utmattelsessyndrom.

Det er Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge som gir ut prisen. De berømmer Borchgrevink sin forskning på tilstander som rammer mange mennesker og som ikke får stor oppmerksomhet i helsevesenet.

F.v: Professor dr. med. Petter Christian Borchgrevink og leder i Regionalt Brukerutvalg Snorre Ness

F.v: Professor dr. med. Petter Christian Borchgrevink og leder i Regionalt Brukerutvalg Snorre Ness

- Det er nødvendig med ny forskningsbasert kunnskap for mennesker med langvarig sykdom og kroniske lidelser, sier Snorre Ness som er leder i RBU.

Gledelig

- Det er svært gledelig å få pris en slik pris, og spesielt gledelig at den kommer fra pasientene, siden målet med forskningen vår er å gi bedre smertebehandling. Dette må oppfattes som en anerkjennelse av pasient-nær, klinisk forskning og av det nyetablerte smertefagområdet vi er i ferd med å bygge opp, sier en takknemlig professor dr. med. Petter Christian Borchgrevink.

Borchgrevink fortsetter: - Denne prisen går til alle forskerne i og rundt "Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser" som har utviklet ny, forskningsbasert kunnskap som kan bidra til at det gjennomføres riktige tiltak mot at alt for mange fortsatt har uakseptable, sterke smerter

I verdensklasse

I sin begrunnelse sier RBU at de anerkjenner professoren for at han personlig og sammen med andre i team, har bidratt til at forskning i Helse Midt-Norge er i verdensklasse innen disse temaene. Borchgrevink sin forskning har gitt mer faglig kunnskap og har ført til et bedre helsetilbud i for pasienter med kroniske smerter i helseregionen.

I tillegg til forskningen har Borchgrevink ledet arbeidet med å gi de nevnte pasientgruppene et behandlingstilbud ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs Hospital HF.

For mer informasjon:

Leder i Regionalt Brukerutvalg Snorre Ness, tlf. 905 16 966