Foretaksmøter for helseforetakene

Fredag 5. februar avholdes felles foretaksmøter for alle helseforetak i Helse Midt-Norge.

​Foretaksmøtet mellom det regionale helseforetaket (RHF) og helseforetakene (HFene) i regionen holdes flere ganger i året. I disse møtene gir RHF-et bestillinger og rammer til HF-ene, som på sin side rapporterer om hvordan de driver virksomheten for å etterkomme bestillingene.

Bestillingene og rammebetingelsene som HF-ene skal jobbe etter ligger i styringsdokumentene.

Styringsdokumentene for 2016 ble lagt fram for styret i Helse Midt-Norge RHF torsdag 4. februar. Her finner du dokumentene:

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Protokoller fra foretaksmøtene og endelige styringsdokumenter blir lagt ut på styreadminstrasjonsweben vår

Du kan lese mer om hvordan vi utøver styrer helseforetakene i regionen på denne siden under overskriften Eierskap og styring