Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen. 

 
Grunnlag for endelig beslutning om å utlyse konkurranse skal legges frem for styret for Helse Midt-Norge RHF våren 2017. Styret ble torsdag 6. september orientert om arbeidet.