Flere overlever sykehusbesøk

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men betydelig mindre forskjeller mellom sykehusene i Midt-Norge. 

 

​Dette kommer frem i den nye rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelser - Resultater for 2015» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Rapporten viser andelen pasienter som er i live 30 dager etter innleggelse i sykehus.

- Overlevelse kan ikke alene beskrive kvaliteten ved et behandlingssted sier Fagdirektør i Helse Midt-Norge Kjell-Åsmund Salvesen. Vi har kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring og rapporten gir oss mulighet til å følge utviklingen over tid og bruke dem i vårt forbedringsarbeid i samarbeid med helseforetakene, sier Salvesen.

Overlevelse etter hoftebrudd

Blant funnene i årets rapport fremgår det at sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter sykeinnleggelse for akutt hoftebrudd er signifikant bedre på St. Olavs hospital (93.3 %) enn blant de andre sykehusene i Norge. For resten av regionen viser tallene for overlevelse etter akutt hoftebrudd ved Helse Møre og Romsdal HF 91.8 % og Helse Nord-Trøndelag HF 91,6 %.

Totaloverlevelse og overlevelse etter hjerteinfarkt

Rapporten viser også at det har fra 2011 til 2015 vært en økning i totaloverlevelse på omtrent 0,5 prosent, og en litt større økning for hjerteinfarkt.

Aller størst er forskjellene etter førstegangs hjerteinfarkt der flere sykehus i Norge har en overlevelse på over 93 prosent, mens noen er nede på rundt 86. Tallene for helseforetakene i Helse Midt-Norge viser at sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse for første gangs hjerteinfarkt i Helse Nord Trøndelag HF 92,3 %, St. Olavs Hospital HF 92,1 % og Helse Møre og Romsdal 91,7 %. 

Her finner du rapporten​ fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet

Se resultatene i et interaktivt kart

Den 25.august publiserers det på helsenorge.no 29 nye kvalitetsindikatorer, og oppdaterte resultater på 71 eksisterende og 4 reviderte kvalitetsindikatorer. De finner du her​

Vil du vite mer om kvalitet i Helse Midt-Norge finner du det her​