Flere får hjelp

Stadig flere pasienter får hjelp i spesialisthelsetjenesten. I 2015 økte antallet til 2,6 millioner pasienter, noe som er en vekst på fire prosent viser SAMDATA-rapporten som nå foreligger.

​SAMDATA for 2015 ble publisert 2. september og Helse Midt-Norge vil bruke materialet som grunnlag for analyser framover i sitt arbeid med å redusere uønsket variasjon. 

- Benchmarking og læring på tvers er viktig i forbedringsarbeidet. Resultatene for ventetid og fristbrudd er stjerne-eksempel på hvordan dette kan gjøres, sa styreleder Ola H. Strand da styret for Helse Midt-Norge behandlet statusrapport for juni og juli.


Regionen kommer ut med landets høyeste antall polikliniske konsultasjoner per innbygger og  SAMDATA mener også at at Helse Midt-Norge som eneste region i landet innfrir den «gylne regel» om sterkest vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling i 2015. I 2015 ble det utført 11,5 millioner polikliniske konsultasjoner og nær 900.000 døgnopphold i spesialisthelsetjenesten i Norge. Samlet driftskostnad var 138 miilarder kroner, noe som tilsvarer en realøkning på 2,1 prosent. Det pekes også på at alle de fire regionale helseforetakene for fjerde året på rad har positive økonomiske resultater.

​SAMDATA-rapporten for 2015 ​​