Fikk se kravene til Helseplattformen

Fagfolk fra hele helsesektoren har spilt inn sine ønsker:

Nærmere 400 helsemedarbeidere har deltatt i workshops for å stille krav til den nye journalløsningen som Helseplattformen skal anskaffe. Kravene er satt sammen til en utstilling.

Innholdet er foreløpig unntatt offentlighet på grunn av anbudskonkurransen, men utstillingen er vist til workshopdeltakere og helseledere i Helseplattformens lokaler. Etter hvert vil det bli mulig for alle å sette seg inn i beskrivelsen av løsningen. Adm.dir. Stig Slørdahl var begeistret over det han fikk se (video).