Får raskere kreftbehandling

Pasienter med tykktarmskreft i Midt-Norge kommer raskere i gang med tilleggsbehandling enn pasienter i resten av landet.

En fersk studie viser store variasjoner i behandlingen i Norge, halvparten av pasientene kommer for seint i gang i forhold til anbefalingen i nasjonale retningslinjer.

- De midtnorske resultatene er gledelige. Det viser at arbeidet med pasientforløp er en god metodikk for å sikre at pasientene får behandlingen de skal ha til rett tid, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge Kjell Åsmund Salvesen. Det er generelt viktig at man får rask og god behandling, særlig når det gjelder en såpass alvorlig sykdom som tykktarmskreft. Helse Midt-Norge vil fortsette arbeidet med pasientforløpene for å sikre god praksis også fremover, avslutter Salvesen.

Nasjonale retningslinjer

Ifølge nasjonale retningslinjer skal pasienter med tykktarmskreft ha tilleggsbehandling med kjemoterapi. Dette inngrepet skal igangsettes innen 4-6 uker etter det kirurgiske inngrepet. Helse Møre og Romsdal er ledende av alle helseforetakene og det er færre pasienter som må vente på tilleggsbehandling enn i resten av landet.  Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital følger like etter og som region scorer Helse Midt-Norge best i landet.

Hva er pakkeforløp kreft?

1. januar 2015 ble det innført pakkeforløp for kreft. Dette skal gi kortere ventetid for pasienter med faste frister for utredning og behandling.  Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Det diagnostiseres hvert år rundt 4000 nye tilfeller.

Helse Midt-Norge benytter standardiserte pasientforløp som metodikk for å implementere nasjonale pakkeforløp. Det er St. Olavs Hospital HF ved regionalt senter for helsetjenesteutvikling, med deltakelse fra alle sykehusforetakene som har fått oppdraget å koordinere implementeringen av pakkeforløpene på vegne av Helse Midt-Norge.

Studien som det refereres til ble gjennomført før pakkeforløpene ble innført fra 2008 til 2013. 

Her kan du lese hele artikkelen som stod i Tidsskriftet 12.januar 2016.

Artikkel Tidsskriftet 12. januar 2016