Ettertraktede innovasjonsmidler

59 søknader om innovasjonsmidler har kommet inn etter at Helse Midt-Norge RHF utlyste midler til innovasjon for første gang. 12 millioner kroner var tilgjengelig for tildelinger i år, noe som betyr at flere gode prosjekter ikke fikk støtte. Søknadspotten vil imidlertid øke ved neste års utlysning.

 

​De innkomne prosjektsøknadene søkte totalt om 48,9 millioner kroner.

Søknadene er vurdert av en ekstern komite, og komiteen har rangert søknadene etter kriteriene: Gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

Helse Midt-Norge oppfordrer de som ikke fikk midler ved årets utdeling, om å jobbe videre med å utvikle ideene sine, tydeliggjøre innovasjonsaktivitet og søke på nytt igjen ved neste års utlysning.

Blant søkere til innovasjonsmidler, var søkere tilknyttet St. Olavs Hospital i stor overvekt, men alle helseforetakene i helseregionen er representert blant de som får tildelt midler.

Oversikt over tildelingen

Mer om innovasjon i Helse Midt-Norge