E-handel gir besparelser

Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.

Helse Midt-Norge mottar årlig om lag 230.000 fakturaer, og i årevis har man fått inn disse på papir, skannet, tolket og distribuert fakturaene ut i regionen for godkjenning.

 


 

Besparelser

Besparelsene består blant annet i; redusert ressursbruk til skanning av papirfakturaer, tolking av skannet faktura i de lokale foretakene, og bedre flyt i fordelingen av fakturaer.

Om man legger til grunn en besparelse på 30,- eller 35,- kroner per faktura, vil den årlige besparelsen være 2,3 millioner til 2,7 millioner kroner totalt for alle helseforetakene i regionen. Deler av besparelsene synliggjøres i form av redusert månedlig kostnad på skanning av papirfakturaer som belastes hvert enkelt foretak fra fakturamottaket i Molde.

Elektroniske produktkataloger

- Neste steg i prosjektet er å få leverandørene til å sende oss elektroniske produktkataloger. Vi ønsker å sende elektroniske ordre direkte til leverandørene. Elektronisk handel sikrer også at man kjøper riktig vare til riktig pris, sier direktør for stab og prosjektstyring i Helse Midt-Norge RHF, Ingerid Gunnerød.

Innovativt

Seniorrådgiver Jan Mærøe i Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, karakteriserer Helse Midt-Norges fokus på standardisering til EHF-standarden innenfor elektronisk handel som innovativt.

- Helse Midt-Norge gjør en viktig jobb for å etablere EHF-standarden på alle meldingstyper, sier Mærøe.

Difi vil anbefale alle statlige virksomheter til å handle via EHF-standarden.

Hva er e-handel?

Elektronisk handelsformat er en datafil i standard format til mottaker. For offentlig virksomhet er det elektronisk handelsformat, EHF, som er standarden. Formatet dekker både elektronisk produktkatalog, ordre, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota og purring.

Vi har en egen side for leverandører. Denne siden finner du her:

For leverandører