Danske Bank valgt som bankforbindelse

Helse Midt-Norge har valgt Danske Bank som ny hovedbank for de neste fire årene. I anbudskonkurransen var det Danske Bank som vant anbudet foran DNB og Sparebanken SMN.

​Avtalen gjelder for fire år med opsjon på to nye år. Danske Bank ble i samme anbudsrunde også tildelt kontrakten med Helse Sør-Øst.Danske Bank er Norges tredje største næringslivsbank og nest største finanskonsern i Norden med nærmere 400 kontorer og virksomhet i Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Nord-Irland, Irland, England, Tyskland, Polen, Luxembourg, Russland og New York, i tillegg til Danmark og Norge.

Helse Midt-Norge består av fem helseforetak og har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I tillegg kommer Helse Midt-Norge IT som en enhet i det regionale foretaket.

Foretaksgruppen sysselsetter 22 000 ansatte og har en samlet inntekt på om lag 20 milliarder kroner.